De belangrijkste begrippen uit het SEO vakgebied

  1. Home
  2. /
  3. FAQ – SEO Begrippen

SEO Begrippenlijst - SEO FAQ

Wat is Affiliate (marketing)

Door het werken met "affiliates" of "Geaffilieerden" kunnen bedrijven een winstdelende samenwerking uitbouwen en met uitgevers en websites. De uitgever wordt dan een 'affiliate partner' van het bedrijf.  De winstdeling kan gebaseerd zijn op resultaten (bijvoorbeeld een bepaald bedrijf of percentage per via de website van de uitgever gegenereerde transactie), Op basis van bezoekcijfers (een bedrag of percentage per door de uitgever gegeneerde bezoek) of een hybride model. Er gestaan specifieke netwerken die erop gericht zijn om bedrijven en uitgevers samen te brengen in een affiliatienetwerk, zoals Tadedoubler.com of Commission Junction.

Wat is Ahrefs?

Voor het opstellen van audit rapporten is Ahrefs een goede marketing SEO-tool. Je kan er interessante SEO-analyses mee maken. Het wordt onder meer gebruikt om ranking van URL's, concurrentieanalyses en backlinkanalyses op te stellen. Hoewel ze volledig los van elkaar staan is er een nauw verband tussen de Google Ranking en Ahrefs. Ahrefs gebruikt net als MOZ, SEMRush, Majestic eigen ontwikkeld meetsysteem om UR (=URL rating), DR (=Domain Rating) en AR (= Ahrefs Rank) te meten. Om de kwaliteit van websites te analyseren en de kwaliteit van een Backlinkprofiel te boordelen, maken SEO specialisten bijgevolg veelvuldig gebruik van de mogelijkheden van Ahrefs.

Wat is een Algoritme update?

Google voert constant nieuwe updates door van hun algoritme. Enkel Google weet het geheim en welke gedachte achter hun algoritme schuilt. Dit algoritme bestaat uit honderden factoren en is een rangschikkingssysteem om de vele miljarden webpagina's te doorzoeken en de gebruiker steeds de meest relevante en bruikbare zoekresultaten aan te bieden. Zo letten ze onder meer op hoe je de vraag formuleert, de relevantie en bruikbaarheid van pagina's, het expertiseniveau van bronnen en je locatie en instellingen. Hoe zwaar elke factor meeweegt, hangt af van de aard van je zoekopdracht. De meeste algoritmische aanpassingen zijn nauwelijks merkbaar. Vanaf midden 2021 werd er in het algoritme een belangrijke update gedaan en is de laadsnelheid van de pagina's of page Experience veel belangrijker geworden.

Wat is een Alt-text of wat zijn Alt-teksten?

Alt-tekst is eigenlijk in grote lijnen hetzelfde als een Alt-tag. Het is een beschrijvende tekst over een foto op afbeelding op je site die je aan Google geeft. De crawler van Google kan immers enkel tekst lezen en geen afbeeldingen. Het gebruik van Alt-tekst is dus zeer belangrijk voor het goed toepassen van SEO zodat zoekmachines zo exact mogelijk snappen wat er op de afbeelding of foto staat.

Wat is AMP?

AMP draagt bij tot een betere mobiele gebruikservaring en wordt waarschijnlijk de standaard voor mobiele webpagina's. De betekenis van AMP is "accelerated Mobile Pages" en zorgt ervoor dat mobiele apparaten veel sneller de pagina's van een site kunnen opladen. Voor je SEO op punt te stellen zal de laadtijd van je website meer en meer aan belang winnen.

Wat is een Ankertekst?

In SEO termen noemen we de tekst die een link bevat een ankertekst (anchor tekst). Deze zichtbare en onderlijnde tekst bevat een hyperlink die bijgevolg doorklikbaar is en leidt naar een landingspagina. De ankertekst dient zorgvuldig gekozen te worden aangezien deze een belangrijke rol speelt voor je zoekmachineoptimalisatie. Je geeft hierdoor immers informatie aan de zoekmachine over het onderwerp of de website waar je naar linkt. Gebruik dus vb. nooit "klik hier" maar omschrijf je ankertekst met een relevant woord zoals vb. "geregistreerde kassasystemen".

Wat is Authority Score?

SEMrush Authority Score is de score die SEMrush geeft aan de algemene kwaliteit en SEO-prestaties van een domein of webpagina. Deze score werkt onafhankelijk van Google. De score is gebaseerd op vele parameters die betrouwbaarheid en autoriteit weergeven en maakt gebruik van een soort netwerk en kunstmatige intelligentie om de verwerkte data te evalueren. Het resultaat van de score wordt steeds op 100 uitgedrukt. Het verkrijgen van waardevolle backlinks kan bijdragen aan een positievere Authority Score maar het resultaat hangt ook af van andere factoren zoals activiteit van uw onderneming, niche, marketing en doelstellingen van uw website. In het algemeen wordt Authority Score meer gebruikt om domeinen te vergelijken, en niet om te bepalen hoe goed/slecht domeinen zijn op een absolute schaal. Dit betekent dat u de Authority score van een pagina of domein moet beoordelen in verhouding tot soortgelijke websites of vergelijkbare niches. SEM Rush wordt samen met Ahrefs, Moz en Majestic als belangrijkste SEO-tools beschouwd om oa. de SEO-waarde of authority van een website te bepalen.

Wat zijn Backlinks?

Backlinks zijn links komende vanuit een andere website (de referrer) naar jouw website of webpagina. De hoeveelheid, kwaliteit en relevantie van backlinks zijn voor Google een belangrijke factor om de waarde van jouw site of webpagina in te schatten en op deze manier hoger of lager te verschijnen in de zoekresultaten. Een ander woord voor backlink is inkomende link. Er zijn verschillende factoren die de waarde van een backlink bepalen. Backlinks van gezaghebbende sites over een bepaald onderwerp zijn zeer waardevol. Als beide sites en pagina's inhoud hebben die gericht is op het onderwerp, worden de backlink als relevant beschouwd en wordt aangenomen dat deze een sterke invloed heeft op de ranking van je webpagina waaraan de backlink is toegekend. Backlinks hangt soms nauw samen met het actief toepassen van linkbuilding. Google negeert sinds 2020 mogelijk slechte links naar websites. Er zijn in de VS cases dat concurrenten in het verleden bewust toxic (slechte) links naar de website van hun concurrenten bouwden om zo de site van de concurrent een Google penalty te geven zodat deze een lagere positie in Google kreeg. (en zo hun eigen site boven de site van hun concurrent te krijgen). Om deze technieken te vermijden (en bedrijven te beschermen tegen deze praktijken) negeert Google in zekere mate mogelijke toxic links. Vroeger (tot 2019) strafte Google deze links van lagere kwaliteit inderdaad af maar dit is verleden tijd.

Wat is Bing?

Bing is een zoekmachine ontwikkeld door Microsoft en zag het daglicht in 2009. Deze zoekmachine vloeit voort uit MSN Search, een zoekmachine die Microsoft in 1998 lanceerde en de zoekresultaten toonde van andere zoekmachines zoals AltaVista. Geleidelijk aan werden de zoekresultaten vervangen door een eigen zoekmachine. Microsoft wist met MSN Search en Live Search echter geen veelzeggend marktaandeel te behalen, en in 2009 werd de zoekmachine vervangen door Bing. In de VS heeft Bing een martaandeel van ongeveer 30%. In andere werelddelen waaronder Europa is het martaandeel aanzienlijk kleiner. Bing biedt net als Google de gebruiker organische zoekresultaten op basis van autoriteit en relevantie aangevuld met gesponsorde zoekresultaten. Het algoritme dat Bing hanteert is vergelijkbaar met dat van Google maar niet helemaal hetzelfde.

Wat is Blackhat (SEO)?

Zoekresultaten beinvloeden, zeg maar gerust manipuleren, door bewust te verwijzen naar specifieke pagina's, op een wijze die tegen de regels en algemene richtlijnen van de zoekmachines en Google ingaat, noemen we blackhat-SEO technieken. Het omvat bepaalde methoden zoals het overdreven herhalen van zinnen of woorden, het "verbergen" van zoekwoorden op een site of het toepassen van bewust fout opgebouwde linkbuilding om het zoekalgoritme te manipuleren. Hierdoor zal je er waarschijnlijk in slagen om op korte termijn wat hoger te scoren in de organische zoekresultaten maar Google zal je op middellange termijn sanctioneren waardoor je vindbaarheid in Google fel zal dalen of je in het meest extreme geval, al of niet tijdelijk, niet meer terug vindbaar zal zijn met je site.

Wat is Bouncepercentage?

Het bouncepercentage geeft procentueel weer hoeveel bezoekers van jouw site slechts 1 pagina bezoeken en daarna onmiddellijk je website verlaten zonder door te klikken naar andere pagina's. Het is een rating die een indicatie geeft of de bezoekers op je site vinden waarnaar ze op zoek zijn. In het Engels spreekt men van "single page visit". Door het aantal 1-pagina bezoekers te delen door het totaal aantal bezoekers krijg je het bouncepercentage. Het bouncepercantage kan je terugvinden in je Google Analytics cijfers. In een mailing daarentegen is het bouncepercentage het percentage geadresseerden waarbij de email of nieuwsbrief niet is toegekomen.

Wat zijn Branded keywords?

Branded keywords zijn keywords die jouw bedrijfsnaam of merk bevatten. Gebruikers die zoeken op branded keywords kennen jouw bedrijf al, zijn meestal al klant of fan van jou en hebben meestal een hoge koopintentie. Wens je te optimaliseren op branded keywords kan je best focussen op zoekwoorden die het conversiepercentage verhogen, vb. Beboost reviews, Beboost inschrijving nieuwsbrief, Beboost tijdelijke actie, enz&. Het optimaliseren van non branded keywords heeft daarentegen eerder de bedoeling een nieuwe doelgroep te bereiken die je bedrijf nog niet of onvoldoende kent.

Wat zijn Breadcrumbs?

Breadcrumbs (of Broodkruimels) dienen om de weg te kunnen vinden op een site. Ze komen letterlijk van het sprookje Hansje en Grietje waar de broodkruimels werden gebruik om de weg te markeren in het bos (of website). Breadcrumbs zijn in het bijzonder handig voor grotere websites om bezoekers te tonen waar ze zich bevinden en hen de mogelijkheid bieden om makkelijk naar een bovenliggende categorie te navigeren. Een bezoeker duidelijk maken op welke pagina van een gestructureerde ingedeelde website hij zich bevindt, kan je best doen door gebruik te maken van breadcrumbs. Breadcrumbs betekent broodkruimels in het Nederlands. Men spreekt daarom ook van bread crump trail ofwel een spoor van broodkruimels. Een goede site bevat "een hoofdpagina, vervolgens een resem onderwerppagina's die op hun beurt onderverdeeld worden in subonderwerppagina's enz& met elk hun eigen pagina. Door structuur van de gevolgde route aan te bieden aan je gebruiker kan deze snel terugkeren naar eerder bezochte pagina's of bepaalde onderwerpen of subonderwerpen overslaan. Op deze manier blijven, zeker de uitgebreidere sites, steeds overzichtelijk voor de gebruiker. Een voorbeeld voor een webshop van schoenen zou zijn dat bovenaan de breadcrumb "Home > schoenen > sneakers > vrouwensneakers > nike vrouwensneakers" te zien is.

Wat zijn Broken links?

Broken links op je website zijn "niet meer werkende links" omdat de pagina niet meer bestaat, niet werkt of verhuisd is (zonder dat je deze uit Google verwijdert). Het kan ook zijn dat de URL-structuur van je website is gewijzigd. Komen bezoekers op een niet meer bestaande link is de kans groot dat ze onmiddellijk je website verlaten en dit dien je bijgevolg best te vermijden. . Je kan daarvoor best een "error 404 page" instellen waar jeje bezoeker informeert dat deze pagina niet (meer) bestaat en dat ze (automatisch) worden doorverwezen naar je Homepage. Zo vermijd je dat bezoekers je website verlaten na het volgen van een broken link. Indien je broken links hebt op je website heeft dit een negatieve impact op je ranking omdat Google steeds het best mogelijke resultaat wil tonen aan bezoekers.

Wat is een Call To Action?

Een "Call-to-action" of een "call-to-action button" (CTA) is een knop op je site om een onmiddellijke actie van je gebruiker aan te moedigen. Vb. een aankoop of een inschrijving van een nieuwsbrief of het invullen van een contactformulier, enz…

Wat is een Canonical tag?

Een canonical tag is een stukje code op een webpagina om aan een zoekmachine te vertellen welke pagina het belangrijkste is als er meerdere pagina's bestaan met quasi identieke inhoud. Hiermee geef je aan Google aan welke originele pagina hij dient te indexeren en welke pagina's met vergelijkbare zelfde inhoud hij niet dient te indexeren. Deze tag is bedoeld om geen schadelijke gevolgen te ondervinden van interne duplicate content.

Wat is Cloaking?

De (black hat seo) techniek om aan zoekmachines andere content te tonen dat de bezoeker op je website te zien krijgt, noemen we cloaking (verbergen). Je kan dit vb. doen door onzichtbare tekst, onzichtbare links en onzichtbare zoekwoorden op je website te plaatsen die de gebruiker niet ziet maar wel gezien wordt door de zoekmachine. Deze techniek is uiteraard afgeraden volgens de regels van Google omdat dit het bewust om de tuin leiden is van de zoekmachine.

Wat is CLS?

De CLS of Cumulative layout Shift meet de mate waarin de layout van een pagina verschuift wat invloed zal hebben op de beoordeling van de gebruiksvriendelijkheid van je website. De pagina's op je website dienen visueel stabiel te zijn. De berekening van je CLS score wordt als berekend : CLS = impact fraction x distance fraction. De impact fraction meet het percentage van jouw pagina dat beïnvloed wordt door onstabiele elementen. De distance fraction meet het percentage van dit onstabiel element. Een goede CLS score zou minder dan 0,1 per pagina moeten bedragen. De gebruiker noch Google zal het appreciëren als je vb. bij het lezen van een artikel op je smartphone een button aanklikt en de hele pagina verspringt zodat je volledig kwijt bent waar je was. Of je wil een order annuleren en ineens verschuift de layout waardoor je per ongeluk op "bestellen" klikt. Deze CLS is één van de 3 indicatoren in de Google Core Web Vitals.

Wat is een CRM?

CMS betekent Content Management Systeem en is een webapplicatie die ervoor zorgt dat men op eenvoudige wijze zonder veel technische kennis content, gegevens en afbeeldingen op een website kan aanpassen en beheren. Een CMS is dus belangrijk voor websites waarvan men regelmatig de inhoud wenst aan te passen. Een goede CMS heeft een gebruiksvriendelijke interface die het mogelijk maakt om dynamische en responsieve websites te maken. Er bestaan vele CMS systemen maar de meest gangbare zijn Wordpress, Drupal, Joomla, Magento en Prestashop. Magento en Prestashop zijn eerder webwinkelplatforms om een e-commerce website te maken op basis van productbestanden. Supplementair kan je er betaalmethoden aan toevoegen.

Wat is Content?

Content omvat de gehele inhoud van een website en kan bestaat uit een samenspel van tekst, afbeeldingen, foto's, logo, filmpjes, blogs enz. Hoe kwalitatiever en relevanter de content van een site is, hoe meer kans de site heeft om een hogere ranking in Google te krijgen. Bij zoekmachineoptimalisatie is het dus van primordiaal belang om goede content te hebben en deze ook regelmatig te onderhouden of te vernieuwen.

Wat is Content Marketing?

Content marketing is een gedeelte van internetmarketing met de bedoeling kwalitatieve, doelgerichte en relevante inhoud op een site te plaatsen en aan te bieden aan de gebruiker. De content staat centraal voor de doelgroep. Bedoeling is niet zozeer om rechtstreekse verkoop te genereren maar eerder om interesse op te wekken, een oplossing aan te bieden en jezelf te profileren als ervaringsdeskundige in een bepaald vakgebied met de bedoeling om op die wijze uiteindelijk een conversie te realiseren. CMS betekent Content Management Systeem en is een webapplicatie die ervoor zorgt dat men op eenvoudige wijze zonder veel technische kennis content, gegevens en afbeeldingen op een website kan aanpassen en beheren. Een CMS is dus belangrijk voor websites waarvan men regelmatig de inhoud wenst aan te passen. Een goede CMS heeft een gebruiksvriendelijke interface die het mogelijk maakt om dynamische en responsieve websites te maken. Er bestaan vele CMS systemen maar de meest gangbare zijn Wordpress, Drupal, Joomla, Magento en Prestashop. Magento en Prestashop zijn eerder webwinkelplatforms om een e-commerce website te maken op basis van productbestanden. Supplementair kan je er betaalmethoden aan toevoegen.

Wat is Conversie Optimalisatie?

Als een bezoeker wordt omgezet in een klant of een lead, spreken we over conversie. Op een webshop is dit een bestelling, op een website kan dit een ingevuld contactformulier zijn. Het proces van het verhogen van de conversie of het rendement van je website. Conversie Optimalisatie verwijst naar elke methode waarmee een website of webshop wordt geoptimaliseerd voor zoekmachines, andere websites, en als reactie op zoekopdrachten op trefwoorden. Hoe beter de optimalisatie, hoe sneller de bezoeker overgaat tot een aankoop of een contactopname.

Wat is Conversiepercentage?

Het percentage van het aantal mensen dat converteert van bezoeker naar een lead als het een website is of een bestelling als het een webshop is.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer plaatst om parameters te bewaren zoals taalkeuze, voorkeuren en webstatistieken. Er moet steeds toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van cookies. Er zijn 3 grote groepen cookies: 1) Functionele cookies - Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Voorbeelden zijn taalkeuze of usernaam. Bij een webshop kan dit bvb. welk artikel zit in de winkelmand. 2) Analytische cookies - Deze worden gebruikt voor het analyseren van het websitebezoek in bvb. Google Analytics. Als de gegevens geanimiseerd zijn, is het niet verplicht een cookie melding te plaatsen voor Analytische Cookies. Dit moet echter steeds vermeld worden in de privacyverklaring. 3) Tracking Cookies- Het bezoekpad volgen van de bezoeker. Zo kan je een profiel opbouwen van de bezoeker en bvb. gepersonaliseerde advertenties gaan tonen. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van de website. Het is wel noodzakelijk om hiervoor toestemming te vragen van je bezoeker.

Wat zijn de Core Web Vitals Google?

De Core Web Vitals van Google zijn 3 indicatoren of metrics waarmee de gebruikerservaring op websites door Google worden gemeten. Deze 3 indicatoren of metrics zijn :

Wat is CPA?

Largest Contentfull Paint (LCP), First input Delay (FID) en Cumulatieve Layout Shift (CLS). Ze hebben betrekking op de laadsnelheid, het reactievermogen en de visuele stabiliteit van een pagina. Deze 3 indicatoren krijgen elk een score op volgende schaal: Slecht (poor), Moet verbeterd worden (needs improvement) en Goed (good). Deze Web Vitals worden sinds juni 2021 als ranking factor opgenomen in het algoritme van Google.

Wat is CPC?

CPC= Cost Per Click. De adverteerder betaalt voor iedere klik door een bezoeker op een online advertentie aan de uitgever van de website.

Wat is CPL?

Cost per lead, vaak afgekort als CPL, is een prijsmodel voor online adverteren, waarbij de adverteerder betaalt voor een expliciete aanmelding van een consument die geïnteresseerd is in het aanbod van de adverteerder. Het wordt ook wel online lead generation genoemd.

Wat is CPM?

Dit is de Cost-Per-Mille of de kost per 1000 views. Je betaalt dus per 1000x een advertentie is bekeken.

Wat is Crawl Budget?

Google kan niet in elke nacht het hele internet indexeren. Via het crawl budget bepaalt Google per website hoeveel tijd/hoeveel pagina's van jouw website de Googlebot dagelijks (of per sessie) kunnen worden geïndexeerd. Als je een grote website hebt, zullen dus niet alle pagina's geïndexeerd worden in één nacht, maar zal dit verspreid worden over meerdere bezoeken van de crawlerbot, en over meerdere dagen.

Wat is Crawlen?

Crawlen is doorzoeken van je websitepagina's om op te nemen in de database van de zoekmotor. Google gebruikt een Crawlerbot (of spider) om te crawlen. Deze Googlebot doorzoekt zoveel mogelijk pagina's van je website om in een latere fase op te nemen in het zoekresultaat van Google. Via robots.txt bestandje kan je aanduiden in welke mappen de crawler binnen mag en in welke niet.

Wat is CRO?

Via Conversie optimalisatie (CRO) is het mogelijk om het percentage bezoekers dat een gewenste actie uitvoert op je website te verhogen. Voorbeelden van gewenste acties: een product kopen, invullen van een contactformulier, …

Wat is CSS?

CSS staat voor "Cascading Style Sheets". CSS is een computertaal voor het opmaken en structureren van webpagina's (HTML of XML). Hiermee kan je uitzicht en design bepalen van een webpagina zoals de lettertypes, de kleuren, de achtergronden,….

Wat is CTA?

Een CTA (Call To Action of actieknop) is een knop die aanzet tot het uitvoeren van bepaalde actie. Voorbeelden hiervan zijn 'Koop Nu' of 'Vraag nu gratis jou gratis audit aan'. Een duidelijke knop, meestal vlak achter de uitleg over het product.

Wat is CTR?

CTR=Click-Through-Rate (of doorklikratio in het NL). Een ratio die aangeeft hoe vaak mensen op jouw advertentie klikken nadat ze deze hebben bekeken. Doorklikratio (CTR) laat u toe te meten hoe goed jouw zoekwoorden, advertenties en gratis productvermeldingen presteren.

Wat is Customer Journey?

De customer journey of 'klantenreis' verwijst naar het pad dat de klant aflegt, naar zijn beslissing om een artikel te kopen of een actie te voltooien. Een klant besluit meestal niet meteen om een artikel te kopen nadat hij het voor de eerste keer heeft gezien. Meestal bekijken klanten een product of een merk meerdere keren voordat ze tot een actie besluiten, in marketing touchpoints genoemd. De customer journey verloopt dan via deze touchpoints.

Wat zijn Deep Links?

Deep links zijn hyperlinks die gebruikt worden waarbij jij of iemand anders linkt naar een specifieke pagina en niet naar de homepagina van een website. Bijvoorbeeld: wanneer een website linkt naar www.beboost.be/online-marketing-advies/search-marketing is dit een voorbeeld van een deep link. Zo wordt de bezoeker direct naar de juiste pagina verwezen en verliezen ze geen tijd om de zoeken in een website. Dit bevordert de gebruikerservaring aanzienlijk.

Wat is Disavow?

Disavow, het verwerpen of afwijzen van een inkomende link naar jouw website. Disavow is een tool van Google die de mogelijkheid biedt om aan te geven welke backlinks Google moet negeren wanneer de ranking van je website wordt berekend. Vroeger kon een backlink van een website van lage kwaliteit meer kwaad dan goed doen en was deze Disavow functie belangrijk om deze links uit te sluiten. Tegenwoordig negeert Google automatisch zelf minderwaardige backlinks.

Wat is DNS?

Het Domain Name System (DNS) is het systeem en netwerkprotocol dat op het internet gebruikt wordt om namen van computers naar numerieke adressen (IP-adressen) om te zetten. DNS is een client-serversysteem: een opvrager (client) gebruikt het DNS-protocol om aan een aanbieder (DNS-server) een naam of adres op te vragen, waarop de server een antwoord terugstuurt. Domeinnamen zijn ingevoerd om locaties op het internet op een makkelijke wijze te kunnen benaderen. Het Domain Name Systeem koppelt de makkelijk te onthouden domeinnamen (www.beboost.be) aan numerieke adressen.

Wat is een Dode Link?

Een dode link (dead link) is een hyperlink die nergens heen gaat. In het beste geval kom je dan op een 404 error pagina ('niet gevonden') uit.

Wat is Domain Authority (DA)?

Domein Autoriteit (DA) is een zoekmachine ranking score ontwikkeld door Moz die voorspelt hoe waarschijnlijk een website is om te rangschikken in de zoekmachine resultaten pagina's (SERPs). Domein Autoriteit scores variëren van een tot 100, met hogere scores overeenkomt met een grotere waarschijnlijkheid van ranking. Moz wordt samen met Ahrefs, SEM Rush en Majestic als belangrijke SEO-tools beschouwt om oa. de SEO-waarde of authority van een website te bepalen.

Wat is Domain Rating (DR)?

Domain Rating is een eigen statistiek van Ahrefs die de sterkte van het totale backlinkprofiel van een doelwebsite weergeeft (in termen van grootte en kwaliteit). DR wordt gemeten op een logaritmische schaal van 0 tot 100, waarbij de hoogste het beste is. Afrefs wordt samen met MOZ, SEM Rush en Majestic als een van de belangrijkste SEO-tools beschouwt om oa. de SEO-waarde of authority van een website te bepalen.

Wat is een Domeinnaam?

Een domeinnaam is het internetadres van jouw website. Als je een website wil bezoeken type je de domeinnaam (vb. www.beboost.be in je browser adresbalk in. Die verwijst naar de DNS Server die vervolgens verwijzen via de naamserver naar een bepaald IP adres. En zo wordt de website getoond in de browser. Een domeinnaam is persoonlijk en is eigendom van een persoon of bedrijf. Domeinnamen kunnen worden geregistreerd via door DNS Belgium erkende registrars.

Wat is Duplicate content?

Er wordt over duplicate content (of dubbele inhoud) gesproken als de inhoud van een webpagina ook in andere webpagina's (op een andere website of op dezelfde website) staat en dus quasi identiek zijn. Dit heeft nadelige gevolgen voor de ranking in zoekmachines. Probeer steeds unieke content te maken om in je webpagina's te plaatsen.

Wat is Dwell time?

Dwell time is de tijd die een gebruiker spendeert op een website alvorens terug te keren naar de zoekresultaten. De duur van deze dwell time geeft aan hoeveel informatie de gebruiker van de webpagina heeft opgenomen. Deze dwell time is ook een parameter in de Google Algoritmes.

Wat is E-A-T?

E-A-T staat voor Expertise, Authority en Trust. Sinds de Google Medic update van midden 2018 is dit een hot topic. Als je content creëert over een bepaald onderwerp, zorg er dan voor dat je een bewezen bron bent inzake expertise, autoriteit en vertrouwen. Google wil absoluut vermijden dat webpagina's met valse of onvolledige informatie hoog gaan ranken in de zoekresultaten.

Wat is Event Tracking?

Met event tracking worden, los van bekeken pagina's, ook andere interacties geregistreerd. Zoals bijvoorbeeld welke buttons of hyperlinks een gebruiker aanklikt. Dit levert bijkomende inzichten op over het gebruik van je website en hoe bezoekers door je website navigeren. Vervolgens kan je met de resulterende statistieken aan de slag om teksten te gaan optimaliseren voor je website of om conversiepagina's te ontwerpen. Event tracking wordt vaak toegepast in combinatie met A/B-testing.

Wat zijn Externe links?

Een externe link is een hyperlink die vanuit een webpagina naar een andere extern domein linkt. Wanneer je bijvoorbeeld op jouw website een link plaatst naar je Facebook pagina, spreken we van een externe link. Een bezoeker die op een externe link klikt verlaat dus jouw website. Deze links worden daarom ook meestal zo ingesteld dat ze openen in een nieuw tabblad van je browser. Inkomende externe links zijn interessant voor het SEO-resultaat van jouw website. Hoe meer relevante websites met externe links doorlinken naar de content op jouw pagina, hoe beter je site zal scoren bij zoekmachines. Het feit dat jouw website de facto door meerdere websites als een interessante bron van informatie gezien wordt voor bepaalde content, verhoogt jouw autoriteit en betrouwbaarheid.

Wat is Eyetracking?

Een technologie die toelaat om de oogbewegingen van een testgroep te volgen terwijl ze een website bezoeken.  De resultaten worden gebruikt als basis voor verbeteringen van de navigatie en usability van een website, en de conversie van bezoek naar actie.

Wat zijn Featured Snippets?

Featured snippets zijn 'stukken tekst uit een website" die direct worden weergegeven in het zoekresultaat van Google wanneer je vragen intypt zoals bijvoorbeeld "Wat zijn featured snippets". Google geeft het antwoord op deze vraag dan rechtstreeks in het zoekresultaat in plaats van de bezoeker te laten doorklikken in het zoekresultaat. Een Featured Snippet wordt vertoond onder de betaalde zoekresultaten of advertenties en bovenaan de organische zoekresultaten. Daarom wordt er bij Featured Snippets ook wel gesproken over de positie 0 binnen Google.  Soms wordt een featured snippet ook wel een "Answer Box" genoemd.

Wat is FID?

First Input Delay (FID) slaat op het tijdsverloop tussen de eerste interactie van een gebruiker en de reactie van de browser hierop. Als je bijvoorbeeld op een link klikt, dan is de FID de tijd die de browser nodig heeft om daarop te reageren, eventueel met nieuwe content. Voor een goeie FID-score dien je onder de 100 milliseconden te blijven. Veel voorkomende redenen van een slechte FID-score zijn zware JavaScript bestanden die uitgevoerd moeten worden of niet geoptimaliseerde afbeeldingen die ingeladen moeten worden. Je kan de FID-score verbeteren door bijvoorbeeld de uitvoering en samenstelling van jouw JavaScript bestanden te verbeteren of je afbeeldingen te optimaliseren voor gebruik op het web.

Wat is een Follow vs no follow link?

Wanneer je als bezoeker op een follow of no follow link klikt ga je gewoon naar de pagina waartoe deze link verwijst. Tussen deze links is er wel een duidelijk onderscheid voor zoekmachines. Met een follow link geeft je autoriteit of linkwaarde van een website door naar de ontvangende site. Je geeft met andere woorden aan dat er relevante content te vinden is op de website waar de gebruiker naartoe kan surfen via deze link. Met een nofollow link geef je bijgevolg geen linkwaarde door. Google geeft geen waarde aan no-follow links. Voorbeelden van dergelijke links zijn backlinks in blogreacties of advertenties. De html broncode er als volgt uit voor deze links: Follow links: Ankertekst Nofollow links: Ankertekst Als er geen follow of nofollow-tag in de link wordt meegegeven, dan wordt deze standaard als follow beschouwd.

Wat is GA4?

De belangrijkste update sinds 2012 van Google Analytics, het bekendste online analyseprogramma voor bezoekers op websites. De grootste aanpassing bij deze update is dat met GA4 je properties data-analyses uitvoeren op basis van gebeurtenissen, in plaats van op basis van sessies zoals bij Universal Analytics properties. Verdere functionaliteit zal in de toekomst toegevoegd worden aan deze update.

Wat is GDPR?

De afkorting voor General Data Protection Regulation. Deze regeling is van kracht sinds mei 2018 in België. Het zijn richtlijnen opgesteld door de Europese Unie (EU) om ervoor zorgen dat personen, (potentiële) klanten en werknemers meer controle krijgen over hun persoonlijke gegevens.

Wat zijn Google Ads of Google Adwords?

Google Ads is het advertentieprogramma van Google. Gelanceerd in 2000 en intussen uitgegroeid tot Google's grootste bron van inkomsten. In 2018 werd de naam Google AdWords gewijzigd naar Google Ads. Het programma stelt bedrijven in staat om te adverteren in de Google zoekresultaten en op partnerwebsites via het Google advertentienetwerk. Betaalde resultaten worden bovenaan de zoekresultaatpagina's weergegeven. Op gesponsorde zoekresultaten wordt wel minder vaak geklikt dan op 'organische' vermeldingen, desondanks kan Google Ads een interessant middel zijn om meer bezoekers naar een website te leiden.

Wat is Google Analytics?

Een gratis programma van Google, waarmee je statistieken kan verzamelen over je website. Met deze verzamelde gegevens over jouw bezoekers, krijg je meer inzicht over verbeterpunten voor jouw website en via welke kanalen bezoekers jouw website bereiken.

Wat is Google Bot?

De spiderbot (software) die Google gebruikt om het web te doorzoeken en in kaart te brengen. De Google bot crawlt pagina's door hyperlinks te volgen. De bot spoort nieuwe en bijgewerkte content op en suggereert wat er aan de zoekindex moet worden toegevoegd. Deze index is de database van Google waar alle data verzameld wordt.

Wat is Google Keyword Planner?

Google Keyword Planner of de Google Suggestietool stelt je in staat om te ontdekken welke zoekwoorden interessant zijn om te gebruiken binnen je Google Ads campagne. Dankzij deze tool kan je erachter komen welke zoekwoorden en woordcombinaties potentiele klanten gebruiken om jouw producten of diensten op te zoeken.

Wat is Google Mijn Bedrijf?

Google Mijn Bedrijf of Google My business laat je toe om informatie over jouw bedrijf te beheren met een gratis bedrijfsprofiel. Gebruikers kunnen zo via de organische Google zoekresultaten of Google maps informatie vinden over jouw bedrijf.   Indien een potentiële klant een lokale zoekopdracht intypt kan jouw Google bedrijfsprofiel pagina op het kaartje tussen de organische zoekresultaten verschijnen.

Wat is Google Penalty?

Een term die Google gebruikt voor de straf die ze uitvoeren als websites de SEO van hun website willen verbeteren met oneerlijke technieken of niet gebouwd is volgens de richtlijnen van Google. Deze correctie zorgt voor een lagere positie in de Google zoekresultaten.

Wat is Google RankBrain?

Google RankBrain is een AI (Artificiële Intelligentie) gedreven algoritme van Google dat helpt om de ingevoerde zoekopdracht van gebruikers beter te begrijpen en uit te voeren. RankBrain werd in 2015 aan het toenmalige algoritme toegevoegd en sorteert de zoekresultaten die de gebruiker te zien krijgt.

Wat is Google Sandbox?

Om er mee voor te zorgen dat enkel kwalitatieve websites getoond worden in hun zoekmotor, ontwikkelde Google de Google Sandbox. Dit is een testomgeving waar websites voor een bepaalde periode geplaatst worden om ze te controleren, alvorens ze geïndexeerd worden. Zo wil Google het risico vermijden om spam of virussen te tonen in de zoekresultaten.

Wat is Google Search Console?

Voorheen Google Webmasters. Met deze tool kan je als website beheerder de indexering van jouw website in Google managen. Je kan een Sitemap uploaden, zien of er fouten gebeurd zijn bij het crawlen van jouw website en nakijken welke pagina's er zijn geïndexeerd zijn. Daarnaast geeft het programma in grote lijnen aan op welke zoekwoorden jouw website opduikt in het organisch zoekresultaat van Google en op welke zoekwoorden men effectief doorklikt naar jouw website.

Wat is Google Suggest?

Gratis Google tool om je zoekwoorden uit te breiden. Als je zoekwoorden ingeeft in de Google zoekbalk, dan vult Google dit automatisch aan met veel gezochte woordcombinaties. Onderaan de zoekresultatenpagina kan je ook gerelateerde zoekopdrachten of "suggesties" vinden.

Wat is Google Tag manager?

De Google Tag Manager stelt je in staat om zelf tags in de html code van jouw website te plaatsen. Hiermee kan je de standaard Google Analytics web statistieken uitbreiden en het gedrag op je website nog beter in kaart brengen. Google Tag Manager (GTM) is een tool die je in staat stelt om als marketeer zélf in een gebruiksvriendelijke interface deze tags aan te maken en te plaatsen, zonder dat codeerskills nodig zijn.

Wat is Google Trends?

Google trends is een dienst die Google aanbiedt om inzicht te geven (per land) wanneer en hoe vaak op een gegeven woord is gezocht met Google. Trends biedt ook een samenvatting met een vergelijking tussen steden, landen en talen in zoekgedrag. Gebeurtenissen die zorgen voor een sterke stijging van het gebruik van een bepaalde zoekterm worden ook getoond. Bijvoorbeeld bij de verkiezing van Obama, zullen mensen meer gezocht hebben op het woord "Obama". Je kan deze tool gebruiken via https://trends.google.be/trends/?geo=BE

Wat is Grey Hat (SEO)?

Technieken die toegepast worden om de zoekmachines te beïnvloeden. Grey Hat SEO is een mix van white hat SEO (waar voldaan wordt aan de richtlijnen van Google) en black hat SEO (waar absoluut niet voldaan wordt aan de richtlijnen). Grey Hat SEO slaat op het grijze gebied tussen deze twee voorgaande technieken, waarbij technieken voor zoekmachine optimalisatie worden gebruikt, die niet het meest optimaal zijn.

Wat zijn H1 en H2 tags?

De belangrijkste heading tag of titel van je website. Deze wordt meestal gebruikt voor de titel van de pagina. De volgende titels in rang, H2 & H3 worden respectievelijk gebruikt voor hoofdstukken en paragrafen. Titels gaan verder tot H6. Per pagina gebruik je slechts één unieke H1 en gebruik altijd de juiste zoekwoorden om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van je headings. Google vindt de woorden die in je H1 en H2 staan belangrijk.

Wat zijn Heading tags?

Heading of header tags zijn de hoofd- en tussentitels van je pagina. Deze tonen niet enkel aan Google waar je webpagina over gaat maar ook aan je bezoekers. Deze splitsen de teksten op de pagina in onderdelen met hun eigen onderwerp, waardoor navigatie gemakkelijker wordt. Hierdoor is het slim om de header tags te combineren met je gewenste zoektermen.

Wat is een Hreflang tag?

De Hreflang tag, ondanks de ingewikkelde naam, is een simpele tag die aan een pagina wordt toegevoegd als deze in meerdere talen bestaat. Hierdoor kan de zoekmachine herkennen voor welke taal deze pagina bedoeld is.

Wat is HTML?

De naam HTML staat voor de Engelse term Hyper Text Markup Language. Deze is nodig als basis om de inhoud van een webpagina te maken en te benoemen. HTML is dus de beschrijving en definiëring van een webpagina.

Wat is HTTP?

HTTP staat voor Hypertext Transfer Protocol. Deze staat in voor de communicatie tussen de browser en de server. Die brengt dus over welke vragen een browser kan stellen aan een server, en welke antwoorden de desbetreffende server daarop kan geven.

Wat is HTTPS?

De afkorting HTTPS staat voor de beveiligde variant van HTTP, oftewel Hyper Text Transfer Protocol Secure. Websites die geen HTTPS hebben worden in het algemeen lager gescoord in Google. De HTTPS is nodig om aankopen via het web veilig te laten verlopen, online banking en alle andere zaken die gevoelige informatie bevatten.

Wat zijn Inbound Links?

Inbound links is de Engelse term voor inkomende links. Dit zijn dus (back) links van andere websites die verwijzen naar jouw website. Deze kunnen gaan van artikelen die jouw website als bron vermelden of leveranciers die jou als een trouwe klant linken.

Wat is Indexatie?

Indexatie is het registreren van webpagina's in de database van google. Deze registraties worden uitgevoerd door middel van een software of crawler. Het indexeren van de pagina's zorgt ervoor dat uw pagina's kunnen gevonden worden in Google.

Wat zijn Interne links?

De hyperlink tussen twee pagina's van dezelfde website worden interne link genoemd. Deze links maken de navigatie van jouw website mogelijk tussen iedere aparte pagina, bijvoorbeeld via het navigatiemenu. Via goede interne links krijgt Google een juist idee van de structuur van je website

Wat is Javascript?

Alle moderne webbrowsers zoals Google Chrome, Firefox en Safari gebruiken Javascript als programmataal voor de bezoeker. Javascript zorgt voor meer opties dan via HTML en dus voor objectief betere websites met meer functionaliteiten dan enkel in HTML. Javascript is zodanig uitgebreid van toepassingen dat de mogelijkheden ermee bijna oneindig zijn.

Wat zijn Keywords?

De tref- of zoekwoorden die je gebruikt om specifieke websites te vinden binnen Google worden ook wel keywords genoemd, dit zijn je essentiële basis voor SEO. Deze gaan een beschrijving geven over de inhoud van je website. Dit is waarom je keywords ook beter in titels en tekst vermeld waar mogelijk, of synoniemen ervan. Echter mogen keywords niet met overvloed vermeld staan omdat het dan op manipulatie kan lijken.

Wat is Keyword Effectiveness Index (KEI)?

Door gebruik te maken van de KEI ofwel Keyword Effectiveness Index kan je controleren of een bepaald woord interessant genoeg is om SEO-matig op te focussen. Hoe hoger de score, hoe beter. In het berekenen van de KEI zijn twee variabelen belangrijk: het zoekvolume en de concurrentie van het woord. Dus hoe regelmatig wordt er op dit woord gezocht en hoe veel andere websites gebruiken dit woord.

Wat is een Keyword Onderzoek?

Voor een SEO-plan kan gestart worden moet een Keyword onderzoek gedaan worden om te bekijken op welke woorden en woordcombinaties potentiële klanten zoeken om jouw producten en diensten te omschrijven. Er bestaan hiervoor talrijke tools om deze gegevens te verkrijgen. Via dit zoekwoorden onderzoek kan men dus bepalen op welke woordcombinaties het SEO-plan moet focussen en dus op moet boosten. Dit onderzoek kan ook aantonen op welke woorden concurrenten terug te vinden zijn in Google.

Wat is Keyword Stuffing?

De term Keyword Stuffing slaat op een te veel gebruik van bepaalde keywords, of ze nu zichtbaar zijn of niet. Dit wordt door Google afgestraft wegens manipulatie.

Wat is Laadsnelheid?

Een heel belangrijk aspect van je website is de laadsnelheid, simpelweg de tijd die je website nodig heeft om volledig zichtbaar en bruikbaar te zijn. Zowel Google als bezoekers vinden een snelle laadsnelheid belangrijk. Hoe langer het duurt voor een webpagina geladen is, hoe sneller een bezoeker wegklikt.

Wat is een Landingspagina?

Wanneer een pagina speciaal gemaakt is om bezoekers op te laten binnenkomen, noemt men dit een landingspagina. Meestal worden deze aangemaakt met oog op bezoekers die met een specifiek doel jouw website vinden. Meestal worden landingpagina's gebouwd rond speficieke producten of zoekopdrachten. Dit is waarom landingspagina's een hoofdonderwerp hebben en geen samenvatting, intro of 'over ons' pagina zijn.

Wat is Lazy loading?

Door het programmeren van je website dat alle info onder de vouwlijn (wanneer de gebruiker moet scrollen om de rest van een pagina te zien) pas laden wanneer de bezoeker daarheen scrolt, verklein je de laadtijd en scoort je laadsnelheid. Deze techniek noemt men 'Lazy Loading'. Dikwijls worden grote grafische elementen zoals afbeeldingen of video's via lazy loading opgeladen.

Wat is LCP?

De LCP oftewel Largest Contentful Paint (grootse weergave met content) gaat meten hoelang het duurt voordat het grootste deel content van je pagina geladen is. Dit geldt enkel voor de elementen die automatisch laden, dus niet als Lazy loading geprogrammeerd zijn. Om een goede LCP score te halen moet het grootste element van een pagina binnen de 2,5 seconde opgeladen worden De grootste redenen van slechte LCP zijn meestal een langzame server responstijd, de client-side rendering, een render-blocking JavaScript of langzame resource laadtijd. Op meeste pagina's is het struikelblok om een goede LCP score te behalen meestal een afbeelding of video of de grootste blok tekst.

Wat is Leadgeneratie?

Werven van kwalitatieve, potentiële klanten via een website wordt ook leadgeneratie genoemd. Wanneer een potentiële klant interesse toont d.m.v. een offerte aanvraag of contactformulier invult voor een bepaald product, wordt deze als een lead beschouwd. Het verzamelen of genereren van leads heeft als doel om producten of diensten te verkopen. Er zijn bedrijven die specifiek leads gaan verkopen aan bedrijven die juist wel op zoek zijn naar potentiële klanten, die dan met aanbiedingen benaderd worden. Deze bedrijven hebben dus geen werkelijk product, maar verkopen datalijsten met contact informatie van leads.

Wat is Linkbuilding?

Om je website beter te laten scoren in Google probeer je best zo veel mogelijk kwalitatieve en relevante links van andere websites te verkrijgen die naar jouw website verwijzen, oftewel aan linkbuilding doen. Iedere link die naar jouw website verwijst wordt door Google als een aanbeveling gezien. Als de link komt van een website met veel bezoekers en wanneer deze relevant is voor jouw activiteit wordt deze link als nog belangrijker beschouwd.

Wat is Link Juice?

De waarde van een backlink, dus de kwaliteit komende van een andere verwijzende website, noemt men ook wel eens link juice. Hoe hoger de link juice van jouw backlink, hoe belangrijker dat Google deze link vindt en dus hoe beter jouw website in het algemeen gaat scoren.

Wat is Linkruil?

De term linkruil spreekt enorm voor zichzelf, het staat voor 2 websites die naar elkaar verwijzen via backlinks. Wederzijdse of reciprocal links worden door Google als minder belangrijk beschouwd omdat deze links gemanipuleerd kunnen worden en soms irrelevant zijn.

Wat zijn Long tail en short tail zoektermen?

Long tail zoektermen verwijzen naar lange en gedetailleerde zoektermen, die heel specifiek op zoek zijn. Short tail in tegendeel zijn dan weer korte zoektermen, vaak niet meer dan 2 of 3 woorden. Een voorbeeld van een long tail zoekterm is bijvoorbeeld "Google Analytics maatopleiding Antwerpen met certificaat". Een Voorbeeld van een short tail zoekterm is "Google Analytics opleiding".

Wat zijn LSI zoekwoorden?

LSI (Latent Semantic Indexing) zoektermen of keywords zijn woorden waarop gezocht wordt en waarvan de zoekmachine vindt dat ze bij elkaar horen of zeer relevant zijn voor elkaar. Dit zijn meestal termen die rondom een hoofd zoekwoord geplaatst worden en waar wordt op gezocht. Denk bijvoorbeeld aan synoniemen, meervoudsvormen, enkelvoudsvormen en verkleinwoorden. Een voorbeeld van LSI zoektermen bij een "autoverzekering" zijn bv. "bonus malus", "Burgerlijke Aansprakelijkheid", "Omnium", "franchise" omdat deze LSI woorden dikwijls in combinatie met de hoofdzoekterm "autoverzekering" worden opgezocht. Google gebruikt deze LSI technologie om beter te snappen wat er op een webpagina staat en om betere zoekresultaten aan hun gebruikers aan te bieden.

Wat is Machine Learning?

Machine learning is een onderdeel van kunstmatige intelligentie (Artificiele Intelligentie of AI) die ervoor zorgt dat algoritmes zichzelf verbeteren door verwerkte data beter te leren gebruiken. Google maakt gebruik van deze technologie zodat ze niet alles zelf meer moet programmeren aangezien deze algoritmes zichzelf verbeteren.

Wat is Majestic?

SEO analyse en optimalisatie kunnen gebeuren met oa. de online tool Majestic. Majestic heeft een enorme database van meer dan 6 biljoen URL's (en is nog steeds sterk groeiend). Door deze enorme database kunnen ze de autoriteit weergeven van een website door te zien hoeveel URL's er met een hyperlink naar een bepaalde website of pagina verwijzen. Zo kunnen ze de belangrijkheid of autoriteit van een pagina of domeinnaam bepalen. Deze autoriteit wordt weergegeven in een Trust Flow en Citation Flow score. Terwijl de Citation flow meer zegt over het aantal backlinks gaat de Trust Flow over de autoriteit van de binnenkomende links. Welk een goede waarde is op deze indicatoren is afhankelijk van je competitie. Andere alternatieven voor online SEO-tools zijn Moz, SEM Rush en Ahrefs.

Wat is M-commerce ?

Met M-commerce worden aankopen via mobiele apparaten bedoeld. Waar e-commerce staat voor aankopen via internet (en webshops), staat m-commerce voor aankopen via de smartphone. Vermits het gebruik van smartphones steeds groeit, wordt m-commerce steeds belangrijker. Bezoekers surfen op een smartphone anders dan via een computer. Daarom moet rekening gehouden worden met het surfgedrag van mobiele gebuikers om deze optimaal te laten converteren.

Wat is een Meta description?

Via de meta description (of meta beschrijving) geef je aan Google aan waarover deze pagina gaat en wordt opgenomen in het niet zichtbare gedeelte (head) van je pagina. Je meta description is als zwarte tekst zichtbaar in de Google zoekresultaten. Het is zeer belangrijk om een goede meta description neer te schrijven die opvalt en de juiste zoekwoorden bevat waar je op wil gevonden worden in Google. Deze mag niet te lang zijn. De ideale lengte is maximaal 150 tekens.

Wat zijn Meta Keywords?

Meta keywords zijn niet zichtbare woorden die in de meta tag (in de HTML-code) van een webpagina verschijnen. Ze helpen om de zoekmachines te vertellen op welke woorden deze pagina bevat en wil opgenomen worden in de zoekresultaten. Google vindt deze meta keywords vandaag niet meer belangrijk omdat deze in het verleden te veel verkeerd zijn gemanipuleerd. De meta-description en meta title zijn nog wel relevant voor zoekmachines als Google.

Wat is een Meta tag?

In HTML zijn metatags of meta-elementen tags het head gedeelte van de html-code en ze helpen Google bij het definiëren van de inhoud van een webpagina maar zijn niet zichtbaar voor de bezoekers. Enkele belangrijke metatags zijn de meta title, meta description, hreflang,…

Wat is Mobile First?

Bij mobile first wordt de mobiele versie van een website door Google als prioritair beschouwd omdat er steeds meer zoekopdrachten op smartphones gebeuren. Het aantal mobiele gebruikers zal nog verder toenemen in de toekomst. Daarom zouden ook webbouwers meer aandacht moeten besteden aan de ontwikkeling van een mobiele versie van een website. Je kan je website mobielvriendelijk maken door gebruik te maken van een "responsive" of "adaptive" design. Google heeft 1 zoekindex (zowel voor opzoeking via computer als via mobiel) en houdt enkel rekening met de mobiele versie van een website in zijn zoekresultaten.

Wat is MOZ?

MOZ is een SEO tool die je kunt gebruiken bij de zoekmachine optimalisatie van je website. Ze verzamelen een aantal tools die voornamelijk door beheerders van kleinere websites worden gebruikt.  Naast de keyword explorer kan je onder andere ook de links detecteren die naar jouw website verwijzen. Helaas is hier geen gratis versie van. Andere (meer uitgebreide) SEO-tools zijn Ahrefs, SEMrush en Majestic.

Wat is een Natuurlijk zoekresultaat?

Natuurlijk is in Google een ander woord voor organisch (organic) of gratis in de zoekresultaten van Google. De natuurlijke resultaten zijn gratis resultaten die op een «natuurlijke» manier boven komen, zonder hier voor te betalen. Bij sommige zoekopdrachten krijg je ook betaalde zoekresultaten bovenaan waarvoor "adv" of "advertentie" staat. Deze betaalde zoekresulten kan je bekomen via Google Ads (SEA). Om je "organische" of "natuurlijke" zoekresultaat te optimaliseren maak je gebruik van SEO.

Wat is Navigatie?

Een goede navigatie op een website wordt grotendeels gestuurd door een goede navigatie- of menustructuur. Meestal wordt deze aangeboden in de vorm van een horizontaal of verticaal menu(balk). Soms verschijnt een uitklapmenu met onderliggende items wanneer de bezoeker kan doorklikken of gemakkelijk en overzichtelijk kan navigeren (of doorklikken) naar de volgende pagina in de website. Om een duidelijke navigatiestructuur of sitestructuur te maken moet je weten wie de doelgroep en wat het doel is van je website.

Wat is een No Follow Link?

Wanneer je als bezoeker op een follow of no follow link klikt ga je gewoon naar de pagina waartoe deze link verwijst. Tussen deze 2 soorten links is er wel een duidelijk onderscheid voor zoekmachines. Met een no follow link geeft je autoriteit of linkwaarde van een website niet door naar de ontvangende site en geef je geen linkwaarde door. Google geeft quasi geen waarde aan no-follow links. Voorbeelden van dergelijke links zijn backlinks in blogreacties of advertenties. De html broncode er als volgt uit voor deze links: Follow links: Ankertekst Nofollow links: Ankertekst Als er geen follow of nofollow-tag in de link wordt meegegeven, dan wordt deze standaard als follow beschouwd.

Wat is Noindex?

Voor sommige websites is het belangrijk dat er bepaalde pagina's niet in de zoekresultaten van Google verschijnen. Denk aan de betaalpagina van een website of onze homebanking pagina's. Via een "no index" meta tag in de html code van een webpagina geef je aan Google (of andere zoekmachines) aan dat deze pagina niet in de zoekresultaten mag opgenomen worden of niet geindexeerd (no index) mag worden. Je hebt 2 mogelijkheden van een "no index" tag in een website  =  een pagina niet geïndexeerd mag worden en links niet gevolgd worden  = een pagina niet geïndexeerd mag worden en de links op een pagina wel gevolgd mogen worden.

Wat is Off-page SEO?

Met off-page SEO worden de SEO acties bedoeld die niet gebeuren op je webpagina (of website) zelf. De voornaamste off-page SEO gebeurt door het bouwen van externe backlinks naar jouw website (linkbuilding) om je autoriteit en populariteit van je website voor Google te verhogen. Off-page SEO is pas echt effectief wanneer ook de on-page SEO (technisch en content) van je website in orde is.

Wat is Online marketing?

Onder online of internet (digitale) marketing worden alle marketing acties verstaan die via internet gebeuren om voornamelijk online bekendheid en meer bezoekers op je website of je social media pagina's te verkrijgen. De belangrijkste online marketing kanalen zijn Google zoekmachine optimalisatie (SEO & SEA), e-mail marketing, banner marketing, video marketing en social media marketing. Het grote voordeel van online marketing is dat je het rendement van je online marketing budget heel goed kan meten en (wanneer nodig) kan bijsturen om zo een optimaal resultaat te bereiken. Daarom wordt er met het online marketing budget meestal een veel betere ROI behaald in vergelijking met de offline of tradionele marketing (printadvertenties, flyers, beurzen,…).

Wat is On-page SEO?

Onder de on-page optimalisatie (op de pagina zelf) wordt alle optimalisatie verstaan in de zichtbare content van je webpagina; m.a.w. alles wat je bezoeker ziet en ervaart op je website. Het crawl- en indexatieproces van Google kijkt naast de content (tekst en afbeeldingen) en gebruik van de juiste zoekwoorden ook hoe je website technisch is opgebouwd. Naast het correcte gebruik van de juiste titels, meta-data, site structuur en een sitemap, is ook de mobielvriendelijkheid, een veilige website (https) en een goed laadsnelheid van je pagina's (volgens de Core Web Vitals) heel belangrijk. Bij off-page optimalisatie worden alle acties bedoeld die buiten jouw website ondernomen worden om je autoriteit of populariteit voor Google te verbeteren. (bv. linkbuilding) De combinatie van een goede on-page en off-page SEO-optimalisatie zorgt ervoor dat je een hogere positie in de zoekresultaten van Google afdwingt.

Wat is een Organisch zoekresultaat?

Organisch is in Google een ander woord voor de natuurlijke of gratis zoekresultaten van Google. De organische resultaten zijn gratis resultaten die op een «organische» manier boven komen, zonder hier voor te betalen. Bij sommige zoekopdrachten krijg je ook betaalde zoekresultaten bovenaan waarvoor "adv" of "advertentie" staat. Deze betaalde zoekresulten kan je bekomen via Google Ads (SEA). Om je "organische" of "natuurlijke" zoekresultaat te optimaliseren maak je gebruik van SEO.

Wat is een Orphan page?

Een pagina zonder links vanuit je menustructuur of vanuit andere pagina's (of websites) wordt een orphan page (of "wees" pagina) genoemd. Deze pagina's zweven bij wijze van spreken ergens los van je website Hierdoor zijn ze erg moeilijk te vinden door Google. Omdat zoekmachines geen orphan pagina's kunnen vinden via andere links van andere webpagina's, worden deze orphan pagina's vaak niet geïndexeerd en dus niet weergegeven in de zoekresultaten van Google.

Wat is een Outbound link?

Een outbound link of uitgaande link zijn links die van jouw website naar een andere website verwijzen. Wanneer je bezoeker op een outbound link van je website klikt verlaat hij dus ook jouw website. Een voorbeeld van een outbound link is een fietsenwinkel site die via een outbound link verwijst naar de websites van de fietsenmerken die deze fietsenwinkel verkoopt. De houding ten opzichte van outbound links varieert aanzienlijk van site-eigenaar. De bezoeker verlaat tenslotte je website. Sommige weigeren om te linken, en anderen bieden links die in een nieuw browservenster worden geopend. Het tegenovergestelde van Outbound links zijn inbound links of links die naar jouw website verwijzen. Deze inbound links zijn belangrijk voor de uitbouw van je autoriteit van je website voor Google (SEO).

Wat is Page Authority?

Page Authority (PA) is een waarde die MOZ (een belangrijke SEO-tool) gebruikt en voorspelt hoe goed een webpagina scoort in de zoekresultaten van Google. In tegenstelling tot Domain Authority (DA) die de gehele website analyseert, heeft de Page Authority (PA) slechts betrekking op één pagina in het bijzonder. De Page Authority wordt, net zoals de Domain Authority, gebaseerd op een puntenschaal van één tot 100. Hoe hoger de score, hoe beter. De belangrijkste SEO-tools om oa. de SEO-waarde of authority van een website te bepalen zijn naast Moz, Ahrefs, SEM Rush en Majestic.

Wat is Page Experience?

Google Page Experience is de naam voor een aantal factoren die de gebruikerservaring van de website of webpagina bepalen. Niemand vindt het fijn als een website te traag is, langzaam reageert of dat er plots iets verspringt wanneer je er wil op klikken. Reeds bestaande factoren om de page experience te meten zijn mobielvriendelijkheid, safe-browsing, HTTPS en opdringerige schermvullende pop-ups op. Een nieuwe factor sinds juli 2021 zijn de Web Core Vitals . Dit is Google's benaming voor drie laadsnelheid- en ervaringsfactoren: Largest Contentful Paint  (LCP): Dit is de laadsnelheid van jouw pagina. (Hoe snel zie je de tekst of afbeeldingen op de pagina?), doel minder dan 2,5 seconden First Input Delay  (FID): interactiviteit op de pagina. (Hoe snel kun je acties uitvoeren? Bv. het selecteren van buttons), doel minder dan 100 ms Cumulative Layout Shift  (CLS): visuele stabiliteit (Verplaatsen elementen tijdens laden?), doel minder dan 0,1 Page Experience is redelijk nieuw en werd pas sinds 2021 opgenomen in het core-algoritme van Google. Met de nieuwe Core Web Vitals gaat Google websites die - volgens hun parameters - niet performant genoeg worden bevonden, afstraffen met een lagere positie in het zoekresultaat.

Wat is PageRank?

De Page Rank (PR) is een cijfer dat Google in het verleden gaf aan het belang van een pagina. Deze Page Rank is genoemd naar één van de oprichters van Google, Larry Page. De Google Page Rank geeft een cijfer weer tussen 0 en 10 die de belangrijkheid of populariteit van een webpagina weergeeft. De populariteit van een webpagina wordt berekend door het aantal en de kwaliteit van (back)links die verwijzen naar een webpagina en website. De populariteit van website (of webpagina) bepaalt in belangrijke mate de positie in het zoekresultaat. Tegenwoordig zijn er naast de Page Rank een heleboel factoren andere factoren bijkomen die de waarde van een website of webpagina weergeeft in de zoekresultaten.

Wat is Page Rating?

Page Rating (PR) is de pagina beoordeling die de SEO-tool Ahrefs hanteert en toont de kwaliteit van URL's interne backlink profiel. Dit wordt gemeten op een schaal van 1 tot 100, waar 1 de laagste, en 100 de hoogste kwaliteit weergeeft. Hier geldt de regel: hoe hoger de PR van een pagina, hoe hoger de "link waarde" die wordt overgedragen aan gelinkte URL's. Hoe hoger deze waarde, hoe groter het effect voor de seo van jouw website. Om de SEO-waarde of "authority" van een website te meten kan je tools zoals Ahrefs, SEM Rush, MOZ en Majestic gebruiken.

Wat is Pagespeed?

De Pagespeed gaat over de laadsnelheid van een website, of beter: van een bepaalde pagina van de website. Hier wordt rekening gehouden met een aantal factoren zoals de snelheid van de server, de verbinding en de elementen die op de pagina aanwezig zijn zoals bvb. teksten, foto's, filmpjes, ... Dit is een belangrijke parameter voor Google omdat ze niet willen dat hun gebruikers (te) lang moeten wachten voor een pagina geladen is. De pagespeed speelt dan ook een grote rol in de positionering van je website in de zoekresultaten van Google. Websites en pagina's die volgens Google te traag zijn worden ook afgestraft met een lagere positie in de zoekresultaten. Daarom is websitesnelheid een belangrijk SEO element is geworden. De laadtijd van een webpagina wordt gemeten op een schaal van 0-100 voor zowel mobiel als desktop. In Google Analytics kan je ook de gemiddelde laadtijd in milliseconden voor elke pagina terugvinden.

Wat is een Page Title?

De page title of "paginatitel", is de blauw-gekleurde titel in de Google zoekresultaten vlak onder de URL. Deze wordt ook html-titel, titeltag of meta titel genoemd. De page titel is ook zichtbaar in de tab van je browser en vertelt gebruikers waar de pagina over gaat. Een duidelijke beschrijvende paginatitel met relevante keywords draagt bij aan de terugvindbaarheid  in Google en zorgt voor een hoger klikratio.

Wat is een Pageview?

Een pageview is de weergave van een individuele pagina van de website. Bezoekers bekijken meestal verschillende pagina's na elkaar wanneer ze op jouw website zijn. Telkens wanneer er een pagina van jouw website wordt opgevraagd en bekeken noemt men dit een paginaweergave of pageview. Pageviews worden gemeten met website-analyse tools als Google Analytics. Deze tool voor webstatistieken gebruikt voornamelijk cookies om pageviews te koppelen aan bezoeksessies van individuele bezoekers.

Wat is een Pixel

Een samentrekking van 'Picture Element'. Een pixel komt overeen met een beeldschermpunt. Een beeldscherm is, afhankelijk van het type, tegenwoordig minimaal 800 pixels breed en 600 pixels hoog. Een pixel is het kleinste element op een beeldscherm. Een pixel kan dus maar één kleur hebben.

Wat is een Plug-in?

Een plug-in of invoegtoepassing is aanvullende software in een computerprogramma of op een digitaal systeem, met extra functies. Deze plug-ins kan je toevoegen (of in pluggen) aan je CMS systeem (Drupal, wordpress, Joomla, …) Met behulp van deze plug-ins kan je gemakkelijk de website aanpassen en losse code elementen toevoegen. Een van de bekendste en meest gebruikte plug-in in Wordpress voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) is die van Yoast SEO. De Google Analytics by Yoast wordt vaak gebruikt om toegang te krijgen tot de webanalyse gegevens. Om de snelheid van de website te verhogen gebruikt men vaak WP Rocket (wordpress plug-in) De Broken Link Checker wordt dan weer vaak gebruikt om de website te controleren op defecte links. Pas hier wel op bij het gebruik van teveel toevoegingen aan een programma of systeem. Wanneer je teveel plug-ins installeert, laat je pagina minder snel op en kan er vertroebeling ontstaan van de basiscode van de website waardoor je SEO waarde kan dalen. Niet alle ontwikkelaars van plug-ins werken volgens de "WordPress regels". Dat wil zeggen dat een thema of plugin geen of weinig rekening houd met het werk van anderen of functies gebruikt die extra tijd nodig hebben wanneer ze worden uitgevoerd. Sommige plug-ins belemmeren elkaar ook, wat dan weer betrekking heeft tot de functionaliteit.

Wat is Pogo-sticking?

Pogo-sticking is de term die men gebruikt wanneer een gebruiker een zoekopdracht uitvoert, één van die resultaten (website/pagina) opent en onmiddellijk terugkeert naar de pagina met zoekresultaten om dan op een ander resultaat te klikken. In dit geval was de gebruiker dus niet tevreden over het zoekresultaat omdat dit niet was waar hij/zij naar opzoek is. Wanneer dit vaak gebeurt zal het ook een negatief effect hebben op jouw SEO.

Wat is Position Zero?

De position zero is het kadertje boven de zoekresultaten en dus nog boven de 1ste postitie. Dit is een "featured snippet" en wordt door Google beschouwd als het meest relevante resultaat op de zoekopdracht, of het meest relevante antwoord als je een vraag hebt gesteld. Als je bvb zoekt naar "weerbericht Brussel" zie je boven de resultaten de featured snippet. Wanneer jouw link daar verschijnt, spreekt men over Position Zero.

Wat is PPC?

PPC is de afkorting voor Pay Per Click. De advertentie wordt getoond boven, onder, of naast de zoekresultaten en/of op andere sites, en je betaalt voor elke keer dat er iemand op klikt. De prijs van elke klik is dan de CPC (Cost Per Click) Is de CPC 1,00 euro en wordt er 5 keer geklikt op de advertentie, betaal je dus 5,00 euro.

Wat zijn Ranking factoren?

Ranking factoren zijn de factoren waaraan een website moet voldoen om te scoren in Google. Hoe beter en hoe meer factoren worden voldaan, hoe hoger de website zal scoren in de zoekresultaten. Een paar van de belangrijkste factoren zijn: inhoud (content), laadsnelheid (pagespeed) en aantal kwalitatieve links die naar de website leiden (backlinks).

Wat zijn Rankings?

Rankings zijn de plaatsen in de zoekresultaten. Wanneer men dus spreekt over 1ste plaats in de ranking, spreekt men over de eerste plaats in de zoekresultaten. Dit gaat om organische resultaten en dus geen betaalde advertenties.

Wat is een Redirect?

Een redirect is een omleiding of automatische doorverwijzing van een bepaalde webpagina naar een andere webpagina. Redirects worden meestal gebruikt wanneer je een nieuwe website hebt en de bezoekers van de oude url naar de nieuwe wilt leiden. Bvb: oude website is: www.mijnwebsite.be en nieuwe website is www.mijnwebsite.com. Via een redirect gaan mensen die op www.mijnwebsite.be zoeken automatisch terecht komen op www.mijnwebsite.com. Hier gebruik je best een 301-redirect.

Wat is een Referral?

Referral betekend doorverwijzing. Wanneer je in Google Analytics spreekt over Referral, gaat het over bezoekers die via een link van een andere website zijn doorverwezen naar jouw website. Dit kan zijn van een andere (partner)website, vanuit bedrijven zoekmachines zoals Bsearch of Belocal. De bezoekers via referral kan je in Google Analytics terugvinden onder Acquisitie - alle verkeer – kanalen - Referral.

Wat is Remarketing?

Remarketing, soms ook retargeting genoemd is het tonen van advertenties aan mensen die eerder een bepaald product (of website) hebben opgezocht, maar uiteindelijk niet hebben aangekocht. Op deze manier worden advertenties enkel getoond aan personen die werkelijk interesse hebben in het product. Bvb: je bekijkt schoenen op een website die je mooi vind, maar besluit om ze toch niet te kopen. Nadien kom je op andere websites of sociale media, advertenties tegen over die (of vergelijkbare) schoenen. Meestal zit hier voor de bezoeker een extra korting bij, als (extra) overtuiging om aan te kopen.

Wat is Rendering?

Rendering betekent letterlijk: Weergave. Dit is het proces dat een webbrowser doorloopt om de opgevraagde javascript-, html- en css-bronnen van een website om te zetten in een duidelijk visueel beeld voor de bezoeker. Zonder dit proces zou je enkel een code met een hoop tekst te zien krijgen. Alle browsers volgen in principe de W3C Standards, waardoor elke website er in elke browser hetzelfde uitziet en op dezelfde manier werkt.

Wat is Responsive design?

Responsive design zorgt dat de website zich aanpast aan de verschillende apparaten waarop de gebruiker de website bekijkt. Op deze manier hebben de bezoekers steeds een optimale ervaring ongeacht van het apparaat en schermgrootte waarmee ze de website bezoeken. Dit is ook belangrijk voor SEO, vroeger werd Google veel meer vanaf een vaste pc gebruikt, maar tegenwoordig wordt er meer en meer vanaf mobiele toestellen gezocht. Daarom is het voor Google belangrijk dat jou website mobielvriendelijk is en zich automatisch aanpast aan de verschillende toestellen.

Wat is Retargeting?

Retargeting of Remarketing  probeert potentiële klanten via advertenties terug te brengen naar de website die ze eerder bezocht hebben. Door de koppeling tussen de website van de adverteerder en het advertentienetwerk dat de advertentie verzorgt, wordt deze targetingmethode mogelijk. Door retargeting kunnen potentiële klanten, die de website hebben verlaten zonder conversie, nog steeds in de verleiding komen om te converteren.

Wat zijn Rich Snippets?

Rich snippets zijn niet hetzelfde als featured snippets (het kadertje boven de zoekresultaten). Rich snippets zijn extra informatie bij een zoekresultaat, gebaseerd op gestructureerde gegevens. Deze rich snippets zijn meestal opgedeeld in: video's, openingsuren, reviews, … Zodat men vanuit het zoekresultaat rechtstreeks naar de gewenste pagina kan gaan. Deze kan je zelf invullen om gebruikers snel en gemakkelijk naar de juiste pagina's in jou website te leiden. Ook helpt dit Google/Bing/… om de website beter weer te geven, wat dan weer voor een hogere plaats in de zoekresultaten zorgt.

Wat is ROAS?

Return On Advertisement Spending (ROAS) is de opbrengst per investering in bepaalde marketing campagnes. Simpelweg: Wanneer een campagne 2000 euro kost, en de opbrengst daarvan is 10.000 euro, dan is de ROAS 5 euro. Soms drukt men dit ook uit in ratio, wat in dit geval 5:1 is.

Wat is Robots.txt?

Een robots.txt is een tekstbestand, die je in de website plaatst zodat Google en andere zoekmachines weten welke pagina's van deze website mogen worden opgenomen in de zoekresultaten. Als in het robot.txt bestand staat dat de website niet geïndexeerd mag worden, zal deze ook nooit gevonden worden in de zoekresultaten. Het robot.txt bestand vind je meestal op www.mijnwebsite.be/robot.txt

Wat is ROI?

ROI is de afkorting voor Return On Investment. Uiteraard wil je als zaakvoerder dat investeringen opbrengen, en liefst wil je ook weten hoeveel ze opbrengen per gemaakte kost. Een ROI van 100% wil zeggen dat er noch winst, noch verlies is gemaakt. wanneer je een ROI van 200% hebt, wil dit zeggen dat per 100 uitgegeven euro, 200 euro heeft opgebracht. Zo kan je bijvoorbeeld meten welke van je marketing campagnes het meeste rendement geeft.

Wat is Search Console?

Google Search Console is het vroegere Google Webmasters. Met deze tool kan je als webbeheerder nakijken welke pagina's Google van jouw website heeft geïndexeerd en of er fouten zijn gevonden op jouw website. Je krijgt ook een idee van hoe goed (of slecht) de website op bepaalde zoekwoorden wordt gevonden in de Google.

Wat is Schema.org?

Schema.org is een initiatief van Google, Bing en Yahoo waarmee content op websites uniform kan worden gestructureerd en gedefinieerd. Door gebruik te maken van deze uniforme structuur kunnen zoekmachines informatie op websites beter interpreteren en zo betere zoekresultaten aanbieden aan hun gebruikers. Deze uniforme structuur of structured data kan in je website ingebouwd worden d.m.v. het gebruik van de juiste plugins in je website.  Zij zorgen ervoor dat er stukjes uniform code of labels in de html-opmaak van websites worden toegevoegd. Andere synoniemen voor structured data zijn: Structured data, Schema Markup, Ritch Snippets.

Wat is SEA?

SEA is de afkorting voor Search Engine Advertising. Zoals bijvoorbeeld Google Ads (het vroegere Google Adwords) of Bing Ads (Microsoft Advertising). Hier betaalt men per opbod en per klik om hoger in de zoekresultaten te komen, dit gaat vaak sneller dan met SEO, maar kost meestal wel een pak meer en wanneer men de campagne stopt (of de limiet is bereikt) is de vindbaarheid dan ook onmiddellijk weg.

Wat is SEM?

SEM betekent Search Engine Marketing of zoekmachine marketing. SEM valt onder de noemer van digitale marketing strategie met de bedoeling om je website of bepaalde webpagina's zo goed mogelijk terug vindbaar te maken in zoekmachines zoals Google en Bing en dit op het ogenblik dat een gebruiker van de zoekmachine een voor die pagina relevante zoekterm intypt. SEM omvat enerzijds SEO of Search Engine Optimization (zoekmachineoptimalisatie) en bestaat uit het toepassen van bepaalde technieken en spelregels om je site zo hoog mogelijk te laten verschijnen in het organisch zoekresultaat. Anderzijds bestaat SEM eveneens uit SEA of Search Engine Advertising wat wil zeggen dat men tegen betaling bepaalde advertenties plaatst boven, naast of onder de organische zoekresultaten. Deze betalende advertenties zoals Google Ads worden steeds gekoppeld aan bepaalde zoektermen die de gebruiker in een zoekmachine intypt.

Wat is SEM Rush?

Semrush is een uitgebreide softwaretool die je website op vele vlakken een beoordeling geeft m.b.t. zoekmachineprestaties en in bepaalde gevallen ook optimalisaties en verbeteringen suggereert. Deze beoordeling wordt vaak gemaakt in combinatie met websites van concurrenten of vergelijkbare websites. Naast Semrush zijn Moz, Majestic en Ahrefs eveneens vergelijkbare en interessante softwaretools die een bepaalde rating geven aan de prestaties van je site en je kunnen helpen om je site te verbeteren.

Wat is Semantisch zoeken?

Semantisch zoeken wil zeggen dat de zoekresultaten worden weergegeven op een manier die zo optimaal mogelijk aansluit met de intentie waarmee de gebruiker een bepaalde zoekterm invoert in de zoekbalk. M.a.w., een zoekmachine gaat niet enkel op zoek naar de door jouw ingevoerde zoekterm maar zal ook rekening houden met de betekenis ervan, de relatie tussen bepaalde woorden, de context en het natuurlijk menselijk taalgebruik. Semantisch zoeken is een vorm van AI of artificiële intelligentie.

Wat is SEO?

SEO of search engine optimization of zoekmachine optimalisatie is een onderdeel van zoekmachinemarketing met als doel een site of webpagina op langere termijn zo hoog mogelijk te laten verschijnen in het gratis organisch zoekresultaat op de voor die pagina relevante zoekwoorden. SEO omvat voornamelijk technische optimalisatie en laadsnelheid van je website, website content, linkprofiel en het inspelen op de algoritmen van een zoekmachine om goede posities te behalen. Blackhat SEO is het optimaliseren van websites door gebruik te maken van illegale en onethische technieken. Best dat je dit niet doet want vroeg of laat zal Google dit ontdekken en afstraffen waardoor de ranking van je site sterk zal dalen of in het slechtste geval totaal niet wordt opgenomen in het zoekresultaat. Whitehat SEO is het optimaliseren van websites door uitsluitend gebruik te maken van technieken volgens de richtlijnen van een zoekmachine. Dit heeft het grote voordeel dat je niet het risco loopt op afstraffing en op langere termijn een goede ranking en autoriteit van je website kan behalen.

Wat is een SEO audit?

Een SEO-audit analyseert het presteren van je website en geeft je inzicht in de SEO-status ervan. Een goede audit brengt de sterke en zwakkere punten van je website in kaart met als bedoeling een aantal concrete actiepunten en prioriteiten te verzamelen waarmee je van start kan gaan om een verbeterde organische ranking na te streven of een hogere conversie te verkrijgen. Een regelmatige audit op jaarbasis is aan te bevelen. Je kan een beperkte SEO-audit laten uitvoeren onder de vorm van een quick scan of opteren voor een uitgebreide en diepgaande audit afhankelijk van je website en het doel dat je voor ogen hebt. Er bestaan meerdere praktische SEO-audit tools om een SEO-analyse te maken maar je zal met de nodige kennis en denkwerk het resultaat van de analyse dienen te vertalen naar de juiste actiepunten.

Wat is SEO-Migratie?

Een SEO migratie is het organiseren van de overgang van een oude site naar een nieuwe zonder een daling te veroorzaken in de organische zoekresultaten. Een site die niet goed wordt gemigreerd zal als gevolg hebben dat de zoekmachines deze niet meer goed indexeren waardoor je een sterke daling krijgt in het organisch zoekresultaat. Een goede SEO migratie zorgt voor het veilig stellen en het behouden van je oorspronkelijke opgebouwde SEO autoriteit en ranking.

Wat is SEO-Waarde?

De SEO-waarde is de autoriteits waarde van een site en geeft eigenlijk weer of je site een "belangrijke" site is of een "nobody of onbelangrijke" site. Hoe groter je autoriteit hoe relevanter Google je site zal beoordelen wat dan resulteert in een hogere positiebepaling in het organisch zoekresultaat.

Wat is SERP?

Serp is de afkorting van Search Engine Result Page en is eigenlijk niets meer dan de pagina met zoekresultaten die je krijgt in Google na het ingeven van een bepaalde zoekopdracht. De Serp zal regelmatig veranderen omdat zoekmachines constant hun algoritmes aanpassen of verfijnen. De weergave van de Serp is ook afhankelijk van taalinstelling, locatie en browserhistorie van de gebruiker. De Serp bestaat uit 2 delen, zijnde de weergave van de gratis organische zoekresultaten (SEO) en de weergave van de betalende zoekresultaten (SEA)

Wat is Sitemap(.xml)?

Een sitemap is een XML-bestand en een hulpmiddel voor bezoekers maar vooral voor zoekmachines om snel pagina's op een site terug te vinden die meestal gesorteerd staan volgens onderwerp. Je kan het vergelijken met de inhoudsopgave van een boek. Door het gebruik van sitemaps kunnen websites hun zoekmachine optimalisatie verbeteren omdat de crawlers van de zoekmachines sneller de verschillende links kunnen volgen zodat de vindbaarheid van je website zal verhogen. In een sitemap staan dus alle belangrijke of nieuwe pagina's waarvan je wenst dat die in de zoekresultaten van Google komen. Door een XML sitemap te voorzien krijgt de Googlebot inzicht in de structuur van je website. Om er zeker van te zijn dat Google de XML sitemap vindt, kan je hem best indienen bij Google via Google Search Console.

Wat is Sitespeed / Websitesnelheid?

Sidespeed of pagespeed of websitesnelheid geeft de snelheid weer waarin de elementen op je webpagina worden geladen in zijn geheel. Deze snelheid is van belang omdat het een belangrijke parameter is m.b.t. de bepaling van je ranking. Zeker de mobiele sitespeed zal bij een zoekopdracht meetellen als SEO factor. Websites met een goede sidespeed dragen bij tot de gebruikservaring en een betere conversie en worden door Google beloond. Vandaar dat men bij het optimaliseren van een site steeds rekening dient te houden met de pagespeed. De pagespeed kan men meten en analyseren met bepaalde tools en kan op vele manieren geoptimaliseerd worden.

Wat zijn Spiders?

Een spider, ro(bot) of webcrawler zoekt op geautomatiseerde wijze en volgens een bepaalde methode het internet af op zoek naar nieuwe, verwijderde of gewijzigde inhoud van URL's met als doel pagina's op internet te indexeren voor gebruik in zoekmachines. Spiders bezoeken echter niet alle websites met dezelfde frequentie en ook is het niet zeker of alle pagina's altijd worden gevonden. Er bestaan technieken om spiders een handje te helpen om je website te crawlen als deze nog niet volledig geïndexeerd is. Spiders lezen de URL en de headers op een pagina en volgen de linkjes binnen een website. Hoe groter de autoriteit van je website hoe meer tijd spiders zullen besteden aan je website.

Wat is een SSL-certificaat?

Een SSL-certificaat is een veiligheidsprotocol op het internet en de afkorting van Secure Socket Layer. Met een SSL-certificaat kan je de bezoeker van je website een beveiligde https-verbinding aanbieden. Een SSL-verbinding beveiligd gevoelige data en versleuteld data die uitgewisseld wordt tussen de computer en de website die hij bezoekt. Hierdoor bescherm je de communicatie tussen je website en je bezoeker en je website komt betrouwbaar over omdat HTTPS duidelijk herkenbaar is in de browser. In de adresbalk ziet de bezoeker van jouw site de "s" achter http en een slotje voor je domeinnaam. Inloggegevens en wachtwoorden zijn beschermd en uitgewisselde data kan niet onderschept of gewijzigd worden. Bovendien hebben hackers geen kans om gevoelige data zoals kredietkaarten en andere betaalgegevens te onderscheppen.

Wat is Structured data?

Structured data of schematische opmaak is een initiatief van Google, Bing en Yahoo waarmee content op websites uniform kan worden gestructureerd en gedefinieerd. Door gebruik te maken van deze uniforme structuur kunnen zoekmachines informatie op websites beter interpreteren en zo betere zoekresultaten aanbieden aan hun gebruikers. Deze structured data kan in je website ingebouwd worden d.m.v. het gebruik van de juiste plugins in je website.  Zij zorgen ervoor dat er stukjes uniform code of labels in de html-opmaak van websites worden toegevoegd. Andere synoniemen voor structured data zijn: Schema.org, Schema Markup, Ritch Snippets.

Wat is een Subdomain?

Een subdomein (of subdomain) is een  variatie of onderdeel van een bestaande domeinnaam of website. Een voorbeeld van een subdomein is https://blog.beboost.be op de hoofddomein of domeinnaam https://beboost.be Subdomeinen worden voorafgaand aan de domeinnaam geplaatst. Het subdomein blijft onderdeel van het hoofddomein, maar wordt door de zoekmachines beschouwd als een apart geheel. Technisch gezien is www.beboost.be ook een subdomein van https://beboost.be.

Wat is Technische SEO?

SEO (Search Engine Optimization) of zoekmachine optimalisatie bestaat uit 2 invalshoeken. On-page optimalisatie Off-page optimalisatie Onder de on-page optimalisatie wordt alle optimalisatie verstaan in de zichtbare content van je webpagina; m.a.w. alles wat je bezoeker ziet en ervaart op je website. Het crawl- en indexatieproces van Google kijkt naast de content (tekst en afbeeldingen) en gebruik van de juiste zoekwoorden ook hoe je website technisch is opgebouwd. Naast het correcte gebruik van de juiste titels, meta-data, site structuur en een sitemap, is ook de mobielvriendelijkheid, een veilige website (https) en een goed laadsnelheid van je pagina's (volgens de Core Web Vitals) heel belangrijk. Deze technische vereisten wordt ook technische SEO genoemd. Bij off-page optimalisatie worden alle acties bedoeld die buiten jouw website ondernomen worden om je autoriteit of populariteit voor Google te verbeteren. (bv. linkbuilding) De combinatie van een goede on-page en off-page SEO-optimalisatie zorgt ervoor dat je een hogere positie in de zoekresultaten van Google afdwingt.

Wat is een Tekstlink?

Een tekstlink is een aanklikbaar woord op een webpagina die je naar een andere pagina van je website (interne link) of naar een andere website (externe link) brengt. Een tekstlink wordt ook wel link, ankertekst, hyperlink, anchor text of koppeling genoemd. Soms worden tekstlinks vergezeld van een korte omschrijving, zodat een tekstadvertentie ontstaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij adverteren in de zoekresultaten van Google via Google Ads.

Wat is een Title tag?

De title tag is een html-element in de metadata (in de broncode van je webpagina) dat de titel van een webpagina weergeeft. Deze title tag is belangrijk voor zoekmachines en wordt weergegeven als de "blauwe titel" in de Google zoekresultaten. Deze title tag is een belangrijk element in de SEO-optimalisatie van je website en zou het zoekwoord waarop je deze pagina wil laten terugvinden in Google moeten bevatten. Synoniemen voor de title tag zijn : meta title, page title, html-title of SEO-title De title tag wordt eveneens getoond in het tabblad van je browser wanneer je een webpagina bezoekt.

Wat is TLD?

Een TLD of Top Level Domain is het laatste deel van een domeinnaam of het stukje dat na het punt komt zoals ".be", ".com" of ".org" Een domeinnaam of webadres op het internet eindigt altijd op een TLD. Voor https://beboost.be is de TLD of Top Level Domain ".be"

Wat is Trust Flow?

Trust Flow (TF) is een metric of indicator die Majestic (een van de belangrijkste SEO-tools) gebruikt om de betrouwbaarheid van een website aan te geven. Trust Flow is afgeleid van het woord "trustworthy" (betrouwbaar). De betrouwbaarheid van een website wordt opgebouwd zodra er backlinks verkregen worden vanaf andere betrouwbare websites. Backlinks vanuit een krantensite zoals "De Standaard" of een Google blog zijn heel betrouwbaar en hierdoor zal je Trust Flow naar boven gaan, links van een Chinese spamsite zullen er dan voor zorgen dat je Trust Flow naar beneden zal gaan. Samen met de Citation Flow (CF) geeft het je inzicht in de waarde van een website. De Trust Flow vertelt je iets over de kwaliteit van het domein; hoe hoger de Trust Flow, hoe beter de kwaliteit is van de externe links die naar je domein verwijzen. Het is een getal tussen 0 en 100. Hoe hoger hoe beter, en kwaliteit (Trust) wordt als een belangrijkere meeteenheid gezien dan kwantiteit (Citation). Majestic wordt samen met MOZ, SEM Rush en Ahrefs als de belangrijkste SEO-tools beschouwt om oa. de SEO-waarde of authority van een website te bepalen.

Wat is een Uitstappagina?

De uitstappagina (of exit page) is de laatste pagina die de bezoeker heeft bezocht, voordat ze de website hebben verlaten. In een ideaal scenario is de uitstappagina de webpagina die wordt getoond nadat een conversie (bijvoorbeeld een contactformulier ingevuld) heeft plaatsgevonden. De bezoeker heeft dan gevonden wat hij zocht en is er een (potentiële) klant bijgekomen. Bij de analyse van de statistieken van een website wordt vaak gekeken naar pagina's met een hoog uitstappercentage. Door deze pagina's te verbeteren kunnen bezoekers worden verleid langer op de website te verblijven, wat meer conversie op kan leveren.

Wat is Uitstappercentage?

Het uitstappercentage in Google Analytics is het aantal keren dat een bepaalde pagina de laatst bekeken pagina was gedeeld door het aantal totale paginaweergaven van deze pagina. Hoe hoger het uitstappercentage is - in principe - hoe slechter. Een pagina met een hoog uitstappercentage kan betekenen dat er iets op deze pagina niet in orde is. Zitten er bijvoorbeeld fouten in de design van de pagina, laadt de pagina te traag op of sluit de inhoud niet aan bij wat je bezoeker wil? Een hoog uitstappercentage is niet altijd slecht. Een pagina met contactgegevens of de mogelijkheid tot een offerte aan te vragen, kan een hoog uitstappercentage hebben omdat het antwoord geeft waar de bezoeker naar op zoek was. Het is dan logisch dat je bezoekers dan je website verlaten. Vraag dus steeds af bij het analyseren van dit rapport of je een hoog uitstappercentage kan verklaren. Is dit niet het geval, analyseer dit dan verder.

Wat is Universal Analytics?

Via Google Analytics kan je het bezoek op jouw website meten en opvolgen. Universal Analytics (UA-) is het (meet)script (of stukje programma) van Google Analytics dat je op je website (en elke pagina) moet plaatsen om toe te laten dat Google Analytics bezoekers kan meten. Universal Analytics verwijst naar de vorige generatie Analytics. Dit was het standaard meetscript voor websites van vóór 14 oktober 2020. Sindsdien is er een nieuwe meetmethode GA4 die het bezoek op een heel andere manier interpreteert. Deze nieuwe meettechnologie is nog steeds in volle evolutie en staat voorlopig nog niet volledig op punt. Je gebruikt daarom voorlopig nog best de standaard Univerisal Analytics technologie.

Wat is een URL?

De afkorting URL staat voor Uniform Resource Locator, maar Unique Referral Link is beter. Dit is een andere benaming voor een webadres of webpagina. Een voorbeeld van een URL is https://beboost.be/seo-marketing/ Elke pagina op het web heeft een ander webadres of URL. Een URL dient voor een bezoeker, maar vooral voor zoekmachines duidelijk te zijn. Gebruik daarom woorden waarop je deze pagina wil laten vinden in je URL.

Wat is Usablitity?

Usability (letterlijk vertaald als "bruikbaarheid") is een vakgebied in online marketing die zich bezighoudt om de "gebruiksvriendelijkheid" van websites en apps te verbeteren met de bedoeling om de conversies te verhogen. Een conversie kan bijvoorbeeld een aankoop of een ingevuld contactformulier zijn. Met een goede usability of gebruiksvriendelijkheid van een website wordt er bedoeld dat de bezoeker van jouw website eenvoudig en intuïtief de weg vindt en snel zijn doelstelling kan behalen. (bijvoorbeeld een bestelling). De gebruiksvriendelijkheid van een website zit hem in een duidelijke navigatie en bediening. Daarom moet de informatie, design, links en actieknoppen goed op mekaar afgestemd zijn. Zo help je je bezoeker om zijn doel snel en intuïtief te bereiken. Daarom moeten belangrijkste functionaliteiten en vormgeving consequent in de lijn zijn met wat op de meeste andere websites gebruikelijk is.

Wat is User experience?

User experience (design) of afgekort UX draait vooral om de gebruikerservaring (of gebruiksgemak) te verbeteren van websites en apps. Het doel van UX is om de gebruiker te helpen om zo effectief, efficient, intuïtief en prettig mogelijk zijn doelstelling op de website te vervullen. Ux houdt zich bezig met belangrijke vragen zoals: Wordt de website als kwalitatief ervaren? Levert het de informatie op die de gebruiker zoekt? Bereiken gebruikers snel hun doel? Aan de hand van de analyses van gebruikersstatistieken, gebruikersonderszoeken, A/B testing, enz. wordt er nagegaan hoe een gebruiker bepaalde websites en apps ervaart en hoe dit kan verbeterd worden.

Wat is een Verticale zoekmachine?

Een verticale zoekmachine is een zoekmachine die zich focust op een bepaald onderwerp of inhoud. Een algemene of horizontale zoekmachine zoals Google neemt alle informatie over alle onderwerpen op in hun zoekmachine. Een verticale zoekmachine richt zich meer op een specifieke niche, markt of zoekopdracht en toont meer relevante en specifiekere zoekresultaten dan een horizontale zoekmachine zoals Google. Een voorbeeld van een verticale zoekmachines zijn YouTube (video), Booking.com (travel), Immoweb (immo), Jobat (jobs), Bsearch (Belgische B2B bedrijven) en Belocal (Belgische lokale bedrijven).

Wat is Voice Search?

Voice search is gebaseerd op spraakherkenning en geef je een gesproken zoekopdracht (meestal via je Smartphone) aan een zoekmachine zoals Google in plaats van deze in te typen. Na een gesproken zoekopdracht of (voice search) geeft Google maar 1 zoekresultaat weer en dat ene zoekresultaat leest Google dan voor. Je kan je je website ook voor voice search optimaliseren via featured snippets.

Wat is een Vouwlijn?

Met de term vouwlijn (of paginavouw) - in het Engels, the fold - wordt de imaginaire lijn bedoeld tussen dat deel van de webpagina dat je kan zien zonder te scrollen en het deel van je webpagina dat zichtbaar wordt nadat je scrolt. De vouwlijn is afhankelijk via welk scherm je naar een website ziet en ligt dus anders wanneer je een webpagina bekijkt via je smartphone of via je laptop. Ook binnen de computerschermen (grote en kleine schermen) is deze vouwlijn verschillend. Men spreekt ook van een vouwlijn in de krantenwereld bij een papieren krant. De kranten liggen meestal dubbelgevouwen in een krantenwinkel. Hier is de vouwlijn de bovenkant van een krant die de klanten (gevouwen) in de winkel zien liggen. Deze bovenkant van de krant is de belangrijkste zone in de krantenwereld omdat je met de zichtbare krantenkoppen en foto's de mensen prikkelt om deze krant te kopen. Online is dit principe hetzelfde. De info die boven de vouwlijn staat, gaat je bezoeker prikkelen om de rest van jouw webpagina of website te bekijken.

Wat is een XML sitemap?

Een XML-sitemap is de inhoudsopgave van jouw website voor Google en andere zoekmachines. In een XML-sitemap vind je de opsomming van alle pagina's of URL's die je wil dat Google opneemt in de zoekresultaten.  Via deze XML-sitemap gaat Google sneller alle pagina's van je website terugvinden zodat ze deze kan "crawlen" (of analyseren) en kan opnemen in de zoekresultaten. Om het crawling en indexatieproces van jouw website te versnellen biedt je deze XML-sitemap aan in je Google Search Console of zet je een link naar deze XML-sitemap in de footer (onderkant) van je website. Het verschil tussen een XML-sitemap of een gewone (of html) sitemap is dat een XML-sitemap bedoelt is voor zoekmachines zoals Google en een gewone sitemap een menselijk overzicht geeft van de structuur en pagina's van een website.

Wat is YouTube SEO?

Youtube is de 2de meest gebruikt zoekmachine ter wered na Google en wordt gebruikt om filmpjes of video's te zoeken. De eigenaar van YouTube is ook Google (Alphabet Inc. is de holding achter Google en Youtube). Voor de makers van de filmpjes is het heel belangrijk dat wanneer je op bepaalde begrippen of zoekwoorden in YouTube zoekt ook hun filmpjes worden gevonden. Naast Google SEO (Search Engine Optimisation) bestaat er ook YouTube SEO. Via deze YouTube SEO kan je ervoor zorgen dat jouw video hoog in YouTube en Google zoekresultaten wordt opgenomen. Zo wordt je video beter gevonden én meer bekeken.

Wat is een Web Crawler?

Een webcrawler is een sofware (of computerprogramma) die het internet scant op zoek naar nieuwe websites en nieuwe pagina's. Een crawler leest in feite webpagina's en op basis van deze info bouwt Google zijn zoekindex en zoekresultaat op. Wanneer de crawler een link naar een andere pagina tegenkomt volgt deze crawler deze link naar de nieuwe pagina. Op deze manier brengt een crawler het internet in kaart. Een webcrawler wordt ook wel een "spider" of "bot" genoemd en de bekendste (en belangrijkste) is de Google Bot.

Wat is White hat (SEO)?

White Hat SEO is een manier van zoekmachine optimalisatie volgens de regels en richtlijnen van Google. White Hat optimalisatie is de correcte manier om aan SEO te doen volgens deze richtlijnen en verkrijg je op termijn de beste resultaten. Black Hat SEO is een manier van zoekmachine optimalisatie die niet volgens de richtlijnen van Google gebeurd. Deze Black Hat technieken kunnen soms op korte termijn resultaat geven maar is eigenlijk valsspelen door het misleiden van Google. Als Google hier op uitkomt kan Google je website verwijderen uit de zoekresultaten of afstraffen met een lagere positie. Dit houdt dus grote risico's in. Er is ook nog een tussenvorm en die wordt aangemerkt als grey hat SEO.

Wat is Zoekmachine marketing?

Zoekmachine marketing is het optimaliseren van zowel de betaalde als niet-betaalde zoekresultaten in Google met als doel gevonden te worden wanneer potentiele klanten zoekwoorden intypen die jouw bedrijf aanbiedt. Zoekmachine marketing wordt in het Engels Search Engine Marketing (SEM) genoemd en bestaat uit Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA of Google Ads).

Wat is Zoekvolume?

Het zoekvolume geeft aan hoe vaak een bepaald woord(combinatie) wordt opgezocht in Google. Het zoekvolume wordt meestal uitgedrukt in het aantal keer per maand dat het zoekwoord (per taal en per regio) wordt opgezocht.

Wat zijn Zoekwoorden?

Zoekwoorden of keywords zijn woorden die worden gebruikt in een zoekmachine om iets te zoeken. Google gaat enkel webpagina's van een website opnemen in een zoekresultaten wanneer ze ook deze woorden (of sommige synoniemen) effectief gebruiken. Het is daarom heel belangrijk dat je de juiste zoekwoord(combinaties) gebruikt in je website om zo om de juiste zoekresultaten te verschijnen met als doel de juiste bezoekers op je website te krijgen. De keuze van de juiste zoekwoord(combinaties) is daarom essentieel en is de eerste stap in je SEO (Search Engine Optimization) proces.

Wat is een Zoekwoordenonderzoek?

Een zoekwoordenonderzoek (of keyword analyse) is de eerste belangrijke stap voor de zoekoptimalisatie of SEO van je website. Om de juiste bezoekers op je website te krijgen is het belangrijk te onderzoeken welke zoekwoorden en zoekwoordcombinaties je potentiele klanten gebruiken in Google wanneer ze op jouw producten of diensten zoeken. Wanneer je de meest relevante zoekwoorden hebt ontdekt, is de volgende stap om deze zoekwoorden ook effectief in jouw website te gebruiken. Je moet deze zoekwoorden op een correcte manier in jouw website optimaliseren zodat Google jouw website opneemt op de juiste zoekresultaten. Zo krijg je niet veel bezoekers naar jouw website maar potentiele klanten die op zoek zijn naar jouw producten of diensten.

Wat is 301-Redirect?

Een 301 redirect is een code waarmee je Google laat weten dat de URL van deze pagina niet meer bestaat en verhuist is naar een nieuwe URL. Deze 301 redirects of "verhuisredirects" worden meestal gebruikt wanneer je een nieuwe website lanceert en dat je wil dat Google de pagina's van je nieuwe website (in plaats van je oude website) in de zoekresultaten opneemt. Wanneer je een 301 redirect gebruikt, behoudt je ook de autoriteit en verkeer van je oude URL.   Deze 301 redirects zijn dus essentieel om je terugvindbaarheid in Google te behouden bij de lancering van een nieuwe website. Als je deze 301 redirects niet zou gebruiken gaat Google je oude URL - die plots niet meer bestaat – verwijderen uit de zoekresultaten en wordt je niet meer gevonden. De nieuwe URL van deze pagina moet dan opnieuw door Google geindexeerd worden en heeft opnieuw een tijd nodig om terug een (hoge) positie te verdienen in de zoekresultaten. Je kan ook een 302 redirect gebruiken. Deze status geeft aan dat deze redirect tijdelijk is. Zo wordt het verkeer of de bezoeker wel doorgestuurd maar de autoriteit niet.

Wat is een 404-pagina?

Een 404 pagina of een "error pagina" is een pagina van je website waar je bezoeker op terechtkomt wanneer een pagina niet (meer) bestaat. De pagina die je bezoeker wou bekijken is dan verwijderd of verplaatst naar een andere URL. Het kan ook zijn dat een bezoeker de URL verkeerd heeft ingetypt. 404 is de statuscode of foutmelding die een server teruggeeft aan de browser wanneer een pagina niet meer bestaat. Maak daarom een aangepaste 404-pagina in de "look and feel" van je website met eventueel een ludieke boodschap (oeps… hier gaat iets mis). Voeg zeker ook een link naar je homepagina of je belangrijkste producten zodat je bezoeker na deze foutmelding je website niet direct verlaat. Je kan ook een automatische redirect instellen dat nadat deze 404 pagina is opgeladen dat je na bv. 2 seconde automatisch wordt doorverwezen naar je homepage.

Klik op volgende link wanneer je meer info wenst over het onderwerp van deze pagina.